הזמן הרצאה

חלק מחברי הקרן להנצחת קדושי קהיר מרצים בהתנדבות  בנושא פרשת 'העסק הביש' בפני תלמידי תיכון, חניכי מכינות, אנשי ביטחון, בוגרים גימלאים ועוד.

מועדי ההרצאה יקבעו בתאום עם המרצה.

מענה ינתן תוך מספר ימים ממועד שליחת ההודעה.

אנא הזן הודעה.