תכניות רדיו

רשת ב' - יצחק נוי - "שבת עולמית" - מבצע סוזאנה

תאריך 24.03.18

גלי צה"ל - "מנהרת הזמן" - גדעון מיטשניק -  "עסק הביש"

תאריך 25.01.18

רשת ב' - "רגע אחד" - הפסקול של המדינה - עזר ומרזוק

תאריך 11.11.11