סיפור הפרשה

הרקע להקמת יחידה 131 (העמוד בבניה)

הקמת התאים הקהיר ואלכסנדריה

הפעילות בתאים ויציאת חברי הרשת להכשרות בישראל

הרקע למבצע (העמוד בבניה)

אברי אלעד (העמוד בבניה)

הפעולות והמפולת (העמוד בבניה)

המשפט ותוצאותיו (העמוד בבניה)

הפרשה והדיה בארץ (העמוד בבניה)

החיים בכלא

השחרור (העמוד בבניה)

לקחים ותובנות (העמוד בבניה)