הנידונים

שמואל עזר

המהנדס שמואל עזר נשפט ונדון למוות בתליה. גזר הדין בוצע בח' בשבט תשט"ו 31.1.1955

ד”ר משה מרזוק

ד"ר משה מרזוק נשפט ונידון למוות בתליה. גזר הדין בוצע בח' בשבט תשט"ו 31.1.1955

מאיר מקס בינט

איר מקס בינט איש המודיעין שפעל במצרים בשנים הראשונות של המדינה . סיים את חייו בכ"ו כסלו תשט"ו 21.12.54

ויקטור לוי

ויקטור לוי נידון למאסר עולם ושוחרר בעסקת חילופי שבויים בשנת 1968. נפטר באוגוסט 2003.

פיליפ נתנסון

פיליפ נתנסון נידון למאסר עולם ושוחרר בעסקת חילופי שבויים בשנת 1968. נפטר במאי 2004.

רוברט דסה

רוברט דסה נידון ל-15 שנות מאסר ושוחרר בעסקת חילופי שבויים בשנת 1968.

מרסל ניניו

מרסל ניניו נידונה ל-15 שנות מאסר ושוחררה בעסקת חילופי שבויים בשנת 1968. נפטרה באוקטובר 2019.

מאיר זפרן

מאיר זפרן נידון לשבע שנות מאסר ושוחרר ב-1961.

מאיר מיוחס

מאיר מיוחס נידון לשבע שנות מאסר ושוחרר ב-1961. נפטר באוקטובר 1994.

X סגירה
גלילה למעלה