החיים לפני המאסר

תקופת האימונים בארץ

תקופת המשפט והמאסר

התקופה שאחרי